Գլխավոր
Մեր մասին
Ծրագրեր
Գաղափարախոսություն
Հեռուստախաղ
Տեսանյութեր
Լուսանկարներ
Երգեր
Մեր տվյալները
 
 
 
 
 

«Հայ ասպետ» միջնակարգ դպրոց


 
 

Արշավ դեպի Արցախ


 
 

«Հայ ասպետ» տարեգրություն

 
   
 

«Հայ ասպետ» դպրոցին տրված արտոնագրեր


 
 

9-րդ դասարան«Հայ ասպետ» հիմնական դպրոց 

9-րդ դասարանN

Ազգանուն

Հ.լեզու

Գրակ.

Անգլ.

Հանր.

Հ.պատմ

Ռուս.

Երկր.

Ֆիզիկա

Քիմիա

Համ.

պատմ

Հայ.

Աշխ.

ՀԵՊ

Հաս.

Ինֆ

ՆԶՊ

1

Ապերյան

9999

999999

99999

9989

999

8979889

99

99

99

9

9

9

 

9

99

2

Ապրեսյան

1055

99998

999

89985

877

48889899

87

9

6

94

 

 

 

9

9

3

Ավագյան

9889

999999

999

78810

99

9895999

98

9

59

8

9

 

9

9

9

4

Բաբայան

855

9898

88

6784

89

466564

7

8

7

 

 

 

9

 

98

5

Բաղդասարյան

99889

99999

99

989

9999

899898

9

89

9

9

89

99

 

9

99

6

Հարությունյան

99889

99999

99

989

9999

899898

9

89

9

9

89

99

 

9

99

7

Հովսեփյան

777

999998

 

523

99

74688

8

 

3

8

 

 

 

 

9

8

Ղամբարյան

877

989

999

7577

97

74778

6

8

8

7

 

 

 

7

78

9

Մարյանյան

666

99898

98

985

9887

68738

7

87

58

8

8

9

 

7

97

10

Պետոյան

99889

9999999

99

979

9999

798989

999

99

99

9

9

 

 

9

109

11

Պրազյան

98779

999999

999

998109

899

456676

99

99

7

9

9

 

99

9

97

12

Սարգսյան

645

9889

7

433

77

34656

 

 

5

 

 

 

 

4

7

13

Սիմոնյան

9999

999

999

99

9889

99

8988989

8

9

97

9

 

9

99

99

14

Փիլիպոսյան

9999

999999

999

98

999

968999

99

99

9

9

9

9

99

9

9

 

© ''Հայ ասպետ'' կրթադաստիարակչական,
բարեգործական հիմնադրամ

Երևան, Արշակունյաց 20, Թելմանի անվան N13 դպրոց
Հեռախոս (+374 10) 58-63-73
Created by Planet AM