Ողջույն

Եթե Դուք փնտրում եք Ձեր երեխայի կրթության և դաստիարակության համար նվիրյալ գործընկեր, ապա մենք Ձեզ առաջարկում ենք միանալ մեր երազանքին՝ կերտել հայ պատանու, ապագա քաղաքացու և երջանիկ մարդու նոր տեսակ: «Հայ ասպետը» դպրոց-ընտանիք է, որի նպատակն է ստեղծել կրթադաստիարակչական նոր և ինքնատիպ միջավայր, որտեղ ազգ-ընտանիք գաղափարախոսության պայմաններում կձևավորվի իր ունակությունների համապատասխան կրթություն և կարողություններ ձեռք բերած, հայրենաճանաչ ու հայրենատեր, բարեկիրթ և առաքինի, իր և «մենքի» համար պատասխանատու քաղաքացի: «Հայ ասպետ» դպրոցի առաքելությունն է փորձարարական մեթոդներով ստեղծել ազգային հոգեկերտվածքի և համամարդկային նոր մարտահրավերների պահանջներին և դրսևորումներին համապատասխան կրթություն՝ կերտելով արմատներով խորապես ազգայինից սնվող և ճյուղերը դեպի համամարդկային արժեքները պարզած ինքնաճանաչ ու մրցունակ սերունդ:

Մեր նպատակը

Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում և Արցախում ստեղծել մանկապատանեկան, երիտասարդական հայրենասիրական կազմակերպություններ, պատանիներին և երիտասարդներին դաստիարակել համամարդկային և ազգային բարձր գաղափարներով, ասպետական բարեկրթությամբ և ոգով, արշավների և բանակումների միջոցով նպաստել նրանց հայրենաճանաչողությանը, համահայկական միջոցառումների և հեռուստահաղորդումների միջոցով նպաստել աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող հայ պատանիների և երիտասարդների համախմբմանն ու հայրենագիտական իմացության զարգացմանը:

Նվիրաբերել

«Հայ ասպետ» դպրոց

Դառնալով «Հայ ասպետ» դպրոցի սան՝ ես որպես ապրելու բարձրագույն պատվիրան եմ ընդունում հայասպետյան պահանջները․

Քարտեզ