ԸՆԴՈԻՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Ընդգծիր քո տեսակը՝ հայ, և դարձիր լավագույնը՝ ասպետ

Իմ փոքրի՛կ գիտունիկ, եթե դու առավոտյան արթնանում ես հազար ու մի հարցերով,եթե ուզում ես բացել տիեզերքի բոլոր-բոլոր գաղտնիքները, եթե ուզում ես ուտել աշխարհի ամենահամեղ ճաշերը և չես ուզում կտրվել խաղերից, այլ ուզում ես սովորել խաղալու միջոցով…..Ուրեմն մենք արդեն գտել ենք իրար: Ուրեմն մենք արդեն սպասում ենք քեզ։

ՀԱՅ ԱՍՊԵՏ հանրակրթական դպրոց ընդունելությունը կատարվում է․

✅1-ին դասարանում՝ հարցազրույցով,

✅2-11-րդ դասարաններում՝ անցած ուս. նյութից ստուգարքներով և ընդհանուր ճանաչողական հարցազրույցով:

Դասերը սկսվում են ժամը 9.00-ից, երեխաներին տրվում է սնունդ (տարրականում 2 անգամ), 1-6-րդ դասարաններում կատարվում է դասապատրաստում:

Տրվում է լրացուցիչ մշակութային կրթություն (ազգային պար, երգ, կիթառի, ձեռարվեստի խմբակներ և այլն), ցանկացողների համար կգործեն նաև երկարօրյա պարապմունքներ:

Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանից կրթությունը շարունակվում է բուհ ընդունվելու համար նախապատրաստական ծրագրերով և ըստ մասնագիտական կողմնորոշման՝ խմբային պարապմունքներով:

Վճարման համակարգն ունի որոշակի ճկունություն՝ ելնելով ընտրված ծառայություններից։

«Հայ ասպետ» դպրոցի I դասարանի ընդունելության հայտը լրացնել այստեղ.

https://docs.google.com/forms/d/1UhsmnNefDD4E86v0NCuTNL6eXfjk_A9tmyCIJzjT2uo/viewform?fbclid=IwAR1ZainV91DpMRJLLIiNAYEL_W1oFSSeyvn44VR4FeJ1NLoFWnghQUVwna8&edit_requested=true

II-IX դասարանների ընդունելության հայտը լրացնել այստեղ․

https://docs.google.com/forms/d/1m3ilzTw0tg9bghhscwMhIDZ5lbZtOI6yMm_naPNv6oc/viewform?fbclid=IwAR3ae1QbqvNh_x2r0w7YacBDKoX_kIHTTt4V65wD0iGm-IEh7c3Dew_7J0Y&edit_requested=true

Ավագ դպրոցի ընդունելության հայտը լրացնել այստեղ.

https://docs.google.com/forms/d/1HaRZ0D4hQ5JUfNZQ8jiDp6Byovodt0SM7O2PLxnegKA/edit


Ամառային դպրոցի հայտը լրացնել այստեղ.

https://docs.google.com/forms/d/1yLk41LKZ4h1AmrrzhvbRQYzAA-RyKa_WohUWdcGx3HI/viewform?edit_requested=true