Ավագ դպրոց

Ուսուցումը տարվում է հոսքային՝ բնագիտական և քաղաքագիտական խորացված կրթությամբ, բուհ ընդունվելու համար նախատեսված նախապատրաստական ծրագրերով և, ըստ նախասիրությունների, խմբակային պարապմունքներով։ Լրացուցիչ տրվում է օտար լեզուների խորացված և մշակութային կրթություն։