Ողջույն

Եթե Դուք փնտրում եք Ձեր երեխայի կրթության և դաստիարակության համար նվիրյալ գործընկեր, ապա մենք Ձեզ առաջարկում ենք միանալ մեր երազանքին՝ կերտել հայ պատանու, ապագա քաղաքացու և երջանիկ մարդու նոր տեսակ: «Հայ ասպետը» դպրոց-ընտանիք է, որի նպատակն է ստեղծել կրթադաստիարակչական նոր և ինքնատիպ միջավայր, որտեղ ազգ-ընտանիք գաղափարախոսության պայմաններում կձևավորվի իր ունակությունների համապատասխան կրթություն և կարողություններ ձեռք բերած, հայրենաճանաչ ու հայրենատեր, բարեկիրթ և առաքինի, իր և «մենքի» համար պատասխանատու քաղաքացի: «Հայ ասպետ» դպրոցի առաքելությունն է փորձարարական մեթոդներով ստեղծել ազգային հոգեկերտվածքի և համամարդկային նոր մարտահրավերների պահանջներին և դրսևորումներին համապատասխան կրթություն՝ կերտելով արմատներով խորապես ազգայինից սնվող և ճյուղերը դեպի համամարդկային արժեքները պարզած ինքնաճանաչ ու մրցունակ սերունդ:

Մեր նպատակը

Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում և Արցախում ստեղծել մանկապատանեկան, երիտասարդական հայրենասիրական կազմակերպություններ, պատանիներին և երիտասարդներին դաստիարակել համամարդկային և ազգային բարձր գաղափարներով, ասպետական բարեկրթությամբ և ոգով, արշավների և բանակումների միջոցով նպաստել նրանց հայրենաճանաչողությանը, համահայկական միջոցառումների և հեռուստահաղորդումների միջոցով նպաստել աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող հայ պատանիների և երիտասարդների համախմբմանն ու հայրենագիտական իմացության զարգացմանը:

Նվիրաբերել

«Հայ ասպետ» դպրոց

Դառնալով «Հայ ասպետ» դպրոցի սան՝ ես որպես ապրելու բարձրագույն պատվիրան եմ ընդունում հայասպետյան պահանջները․

մեկ

Դառնալ նախնիներիս արժանի ժառանգորդը։

երկու

Հայրենիքիս հզորացմանը ծառայեցնել դպրոցում ստացած երեք զենքները՝ մտքիս, հոգուս ու կամքիս ազատությունը։

երեք

Անբիծ պահել պատիվս ու խիղճս։

Քարտեզ

Տարածաշրջանային կենտրոն

«Հայ ասպետ» հիմնադրամի և «Որդուս» սոցիալ-կրթական ՀԿ-ի նախաձեռնությամբ 2021թ. սեպտեմբերից «Հայ ասպետ» կրթօջախում  գործում է տարածաշրջանագիտության ուսումնական-հետազոտական կենտրոն ավագ դպրոցի …