Միջին դպրոց

Ուսուցումը տարվում է այլընտրանքային խորացված ծրագրերով։ Երեխաներին տրվում է սնունդ, կատարվում է դասապատրաստում։ Ըստ նախասիրությունների նիրականացվում է մշակութային լրացուցիչ կրթություն՝ ազգային և դասական պար, երգ, վարվեցողակարգ, նվագախմբային գործիքներ, ձեռարվեստ և այլն։