Դառնալով «Հայ ասպետ» դպրոցի սան՝ ես որպես ապրելու բարձրագույն պատվիրան եմ ընդունում հայասպետյան պահանջները․